Vilkår for bruk av Vtella

  1. Kun personer som representerer frivillige grupper som idrettslag, klubber, skoleklasser, korps, speidergrupper, russ, foreninger, organisasjoner el kan bestille via Vtella.no
  2. Vtella.no er kun en formidler av tilbud på vegne av leverandørene. Det er leverandørene og den frivillige gruppen som er økonomisk og juridisk part på Vtella.no
  3. Vtella.no tar ikke ansvar for evt. feil i informasjonen fra leverandøren.
  4. Dersom gruppen har hentet inn tilbud og vil gjennomføre en bestilling, skal denne gjøres via Vtella.no (Evt. brudd på dette vil medføre utestengelse for både leverandør og hele gruppen)
  5. Gruppen beholder sin anonymitet ovenfor leverandørene, helt til gruppen går til bestilling.
  6. Den som står som bestiller må være over 18 år.

Sammenlign over 200 produkter fra 30 leverandører

Har du allerede hentet inn tilbud? Klikk her