Slik finansierte Snertingdal idrettslag skoleturen til Polen

Sent fredag kveld kom årets tiendeklassinger ved Valstrand skole tilbake fra en ukes tur til Polen og Tyskland. Sentrale poster på turprogrammet var besøk i konsentrasjonsleirene Auschwitz, Sachsenhausen og Ravensbrück. Alle foreløpige meldinger tyder på at turen var særdeles vellykket. Som den pleier å være.

Den såkalte Polen-turen har i mange år vært et fast innslag i det siste året på ungdomsskolen for birkeneselevene, som den har vært for elever ved mange ungdomsskoler landet over. Hvorvidt turen skal være obligatorisk eller ikke, har vært omdiskutert. Ved birkenesskolene har man valgt å la den inngå i undervisningsopplegget, noe både elever, foreldre og lærere har vært gjennomgående fornøyde med.

Link test